Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Rubriky

Stanovy MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s.

Příspěvků: 1

Návštěvní řád

Příspěvků: 1

MC Klubíčko

Příspěvků: 1

Příspěvky

Stanovy MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s.

25. 12. 2014

 

Historie a současnost MC Klubíčko Horní Cerekev

17. 5. 2012

Mateřské centrum Klubíčko Horní Cerekev vzniklo v roce 2004 z popudu dvou nadšených maminek – ing. Jany Šťastné a Vladimíry Spielvogelové, později se k výraznému tvůrčímu trojlístku přidala i Mgr. Marie Hunalová. Dokázaly tímto nápadem oslovit i ostatní a z organizace původně zaměřené na maminky na rodičovské dovolené a jejich děti se stala záležitost společenská, organizace, která dnes nabízí široký záběr nejrůznějších aktivit pro všechny věkové skupiny. S přibývajícími právními předpisy a administrativou vyvstal požadavek začlenit se pod nějakou větší instituci, k 1. 1. 2007 se tak Klubíčko stalo součástí občanského sdružení Naděje. Od 26. 2. 2008 jsme také členem Sítě mateřských center. K 1. 1. 2015 se pak naše mateřské centrum přeměnilo v samostatný spolek s názvem MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s.

Naše mateřské centrum Klubíčko se nijak neodlišuje od ostatních mateřských a rodinných center. Také my se snažíme umožnit lidem, aby se potkali, naučili něco nového, vyběhli ze stereotypu, který nás všechny občas přepadá, sdíleli příjemné chvilky a odreagovali se od starostí a problémů, které se nikomu nevyhnou. Napomáháme těm nejmenším adaptovat se na kolektiv a na neznámé prostředí, rozvíjet různými směry, učíme toleranci. Snažíme se posilovat úlohu rodiny, ale zároveň nabízíme dětem možnost vidět maminku v jiné roli než jen v domácnosti. A naopak, rodiče se mohou podívat na své ratolesti novým zorným úhlem. Kromě pravidelných setkávání malých dětí (přibližně od lezoucího věku do začátku školní docházky) organizujeme další činnosti obohacující svět školáků i dospělých. Chceme, aby naše děti nevyrůstaly v anonymním prostředí jednotlivců, ale už odmala se stávaly součástí tolerantní a otevřené společnosti - ochotné pomoci i pomoc přijmout. 

Vzhledem k tomu, jak rychle děti rostou, i rodičovská základna se mění, stejně tak nabídky aktivit. Za tím, jak Klubíčko vypadá, stojí nadšení, energie a práce všech zúčastněných maminek. Za nápady na procházky s kočárky patří dík Janě Edrové, fotografie a péči o www-stránky měla na starosti Janka Janoušková, textové podklady a korektury a postupně organizační záležitosti a péči o www-stránky převzala Olga Spálovská, výtvarnou část Klubíčka vede Božena Válková, cvičeníčko Lenka Kotková, pomocnou rukou přispívají i ostatní. Jsme otevření všem a rádi uvítáme jakýkoli nápad nebo pomoc. 

Provoz mateřského centra by nebyl možný bez finanční podpory města Horní Cerekev a Kraje Vysočina, v předchozích letech také MPSV. Díky patří i "drobnějším" sponzorům, kteří nás podporují menšími částkami nebo přímo materiálně.

 

Návštěvní řád MC Klubíčko

20. 1. 2011

 1. Mateřské centrum Klubíčko Horní Cerekev je tu pro všechny, bez rozdílu věku, sociálního postavení, původu, smýšlení nebo náboženského přesvědčení.

 2. Při využívání služeb MC se návštěvníci zapisují. Při pravidelných návštěvách středečního dopoledního Klubíčka vyplňují evidenční list a podepisují desatero pravidel. Veškeré osobní údaje slouží pouze pro potřebu Klubíčka a nejsou předávány třetím osobám.

 3. MC Klubíčko nemá vlastní prostory. Využíváme proto prostory jiných subjektů a snažíme se v nich chovat adekvátně a podle zvyklostí (přezůvky, půjčování věcí, úklid).

 4. Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v MC.

 5. Případný úraz či nehoda se musí nahlásit ihned na místě. V prostorách ŠD má MC k dispozici vlastní lékárničku.

 6. Pokud dítě potřebuje použít WC, rodič ho doprovodí.

 7. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti jídlo také uklidí. Pokud se děti chtějí rozdělit, musí o tom vědět i rodič obdarovaného dítěte (kvůli riziku alergií).

 8. Rodič vždy zodpovědně zváží aktuální zdravotní stav svůj i dítěte. Nachlazení a nemocní zbytečně ohrožují ostatní.

 9. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dejte pozor, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám v MC šetrně.

 10. Důležitá je vyšší tolerance rodičů při "vzájemném poznávání dětí". Případné komplikace řešte přímo na místě. Buďte jim při svém chování příkladem.

 11. Fotografie z pořádaných akcí slouží k propagaci MC Klubíčko a k doplnění kroniky. Pokud se písemně nevyjádříte jinak, souhlasíte s jejich zveřejněním.