Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní řád

Příspěvky

Návštěvní řád MC Klubíčko

20. 1. 2011

 1. Mateřské centrum Klubíčko Horní Cerekev je tu pro všechny, bez rozdílu věku, sociálního postavení, původu, smýšlení nebo náboženského přesvědčení.

 2. Při využívání služeb MC se návštěvníci zapisují. Při pravidelných návštěvách středečního dopoledního Klubíčka vyplňují evidenční list a podepisují desatero pravidel. Veškeré osobní údaje slouží pouze pro potřebu Klubíčka a nejsou předávány třetím osobám.

 3. MC Klubíčko nemá vlastní prostory. Využíváme proto prostory jiných subjektů a snažíme se v nich chovat adekvátně a podle zvyklostí (přezůvky, půjčování věcí, úklid).

 4. Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v MC.

 5. Případný úraz či nehoda se musí nahlásit ihned na místě. V prostorách ŠD má MC k dispozici vlastní lékárničku.

 6. Pokud dítě potřebuje použít WC, rodič ho doprovodí.

 7. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti jídlo také uklidí. Pokud se děti chtějí rozdělit, musí o tom vědět i rodič obdarovaného dítěte (kvůli riziku alergií).

 8. Rodič vždy zodpovědně zváží aktuální zdravotní stav svůj i dítěte. Nachlazení a nemocní zbytečně ohrožují ostatní.

 9. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dejte pozor, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám v MC šetrně.

 10. Důležitá je vyšší tolerance rodičů při "vzájemném poznávání dětí". Případné komplikace řešte přímo na místě. Buďte jim při svém chování příkladem.

 11. Fotografie z pořádaných akcí slouží k propagaci MC Klubíčko a k doplnění kroniky. Pokud se písemně nevyjádříte jinak, souhlasíte s jejich zveřejněním.